Inicio Baleares Constituïda la Comissió d’Ètica Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes...

Constituïda la Comissió d’Ètica Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

En el dia d’avui ha quedat constituïda la Comissió d’Ètica Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’òrgan encarregat d’assessorar en l’aplicació del Codi Ètic del Govern de les Illes Balears, al qual s’han adherit tant els membres de l’actual executiu com els alts càrrecs i el personal eventual de l’Administració i el sector públic instrumental que en depèn.
La Comissió ha quedat constituïda de la següent manera: president, Jaume Porsell Alemany, director general de Coordinació i Transparència; vocals, Francisca Bennàsar Tous, Joana Maria Petrus Bey i Joan Manera i Jaume, i secretària, María José Bauzá Alonso, secretària general de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques. Els membres s’han reunit avui a la seu de la conselleria, on han estat saludats per la consellera Antònia Maria Estarellas.
La Comissió, prevista en el punt sisè del Codi ètic aprovat el 2016 -i renovat el 2021-, té com a funcions principals impulsar l’aplicació efectiva del Codi ètic, atendre’n consultes sobre l’aplicació, fer recomanacions, redactar informes anuals de supervisió, promoure programes de formació i difusió en ètica pública, crear grups de treball per a l’estudi de temes específics, rebre observacions i suggeriments sobre el Codi, formular suggeriments per a les seves reformes i assessorar els òrgans competents en els casos d’incompliment.
Amb els canvis de Govern derivats de les darreres eleccions autonòmiques, es va fer necessari actualitzar la composició de la CEP, que ha d’estar formada per la persona titular de la direcció general competent en matèria de transparència, que la presideix; una persona amb rang de director general o assimilat adscrita a la Conselleria de Presidència, de Transparència o d’Administració Pública, que actua com a secretària; i tres persones amb experiència, competència i prestigi professional contrastat en matèries relacionades amb l’ètica, el dret o la governança d’organitzacions, tant del sector públic com del privat, designades pel Govern de les Illes Balears, que actuen com a vocals.
La composició de la Comissió d’Ètica Pública de la CAIB va ser aprovada el passat 2 de febrer en Consell de Govern a proposta de la consellera Estarellas.

MÁS:  Els 18 estudiants que participen als Spainskills afronten el darrer dia de competició amb bones sensacions

- Te recomendamos -
Artículo anteriorNou de cada deu consumidors de Mallorca consideren que la qualitat dels aliments és el factor més important a l’hora d’anar a comprar
Artículo siguienteGran participació en el concurs de dibuix infantil Dibuixa Geogràficament les Teves Illes Balears