Inicio Baleares Es modifiquen els Estatuts de la Fundació d’Atenció i Suport a la...

Es modifiquen els Estatuts de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal

Se suprimeix la figura del director tècnic o directora tècnica i se substitueix per la de director o directora assistencial i de gestió
Arran de les darreres modificacions dels Estatuts, a més, s’opta per refondre-les en un únic text
El Consell de Govern ha aprovat la modificació dels Estatuts de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia personal, ens dependent de la Conselleria de Famílies i Afers Socials. Arran de les darreres modificacions dels Estatuts, a més, s’ha optat per refondre-les en un únic text, als efectes de més claredat i seguretat jurídiques.
En la memòria de la gerent de la Fundació de 10 de gener de 2024, es justificava la necessitat dels canvis següents:
«1. Supressió de la figura del director tècnic o directora tècnica i establiment d’un nou òrgan de direcció unipersonal[…]De conformitat amb el que s’estableix en l’article 20.5 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, es proposa crear un altre òrgan unipersonal de direcció, amb els tràmits previs oportuns, i suprimir la figura del director tècnic o directora tècnica. Es tracta d’una figura per sota de la gerència, vinculada amb els objectius generals de l’ens, el nomenament, les retribucions i el règim jurídic de la qual estarien regulats per l’article 21 de la Llei 7/2010, en lloc de l’article 22 (personal directiu professional), i, per tant, d’aquesta manera, la persona nomenada per ocupar-la podria sol·licitar l’excedència forçosa, amb reserva del lloc de treball, per la qual cosa podria accedir-hi (complint els requisits exigits) qualsevol treballador fix de la Fundació, la qual cosa comportaria un estalvi de temps important a causa del coneixement sobre l’entitat.
La nova figura s’anomena director o directora assistencial i de gestió. En tot cas, la seva retribució seria la mateixa que correspon actualment al director tècnic o directora tècnica (49.245,60 €), per la qual cosa no hi hauria cap increment en la despesa de personal.
2. Actualització de les remissions dels Estatuts a normativa derogada o modificadaS’aprofita la modificació per revisar i actualitzar les remissions dels Estatuts a la normativa que ja no és vigent o que ha estat modificada. En concret:— Article 3 bis.1 (que passa a ser l’article 4): […]— Article 27.3 (que passa a ser l’article 28): […]— Article 38.4 (que passa a ser l’article 38): […]
4. Modificació de l’article 26.2A l’article 26.2, que passa a ser 27.2, la referència al cap o la cap de l’Àrea Jurídica, que exerceix les funcions de secretari o secretària del Patronat en cas d’absència o malaltia del gerent o la gerent i del director o la directora assistencial i de gestió, se substitueix pel cap o la cap del Departament de Gestió, ja que, avui dia, no existeix l’Àrea Jurídica.
5. Modificació de l’article 28A l’article 28 (funcions del gerent o la gerent), que passa a ser l’article 29, s’ha de suprimir la lletra l), que es refereix a la Comissió de Direcció, ja que aquest òrgan no existeix ni ha existit mai a la Fundació.
6. Nova redacció del EstatutsAtès tot això i per raons pràctiques i de claredat, s’aprofita per unificar els Estatuts en un únic text «refós», ja que la redacció aprovada el 9 de març de 2016 ha estat objecte de les dues modificacions parcials esmentades en els antecedents d’aquesta memòria, a les qual s’ha d’afegir la nova modificació que es proposa.».

MÁS:  Prohens visita les obres del metro al Parc Bit i avança la inversió en el nou sistema de seguretat i circulació per a la millora del servei de tren i metro

- Te recomendamos -
Artículo anteriorL’Àrea de Consum de la Conselleria de Salut va tramitar, l’any 2023, 7.539 reclamacions
Artículo siguienteNomenats els presidents i vicepresidents dels Consells Escolars Insulars de Mallorca, Eivissa i Menorca